Bankowość po raz pierwszy

Praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w sektorze usług finansowych

Program Bankowość „Po Raz Pierwszy” dedykowany jest dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją karierę zawodową w sektorze usług finansowych. Koncentruje się na przygotowaniu do zatrudnienia w placówkach bankowych, ale także w podmiotach świadczących usługi ubezpieczeniowe, leasingowe, itp.

Zalety programu:

 • przygotowuje  do pełnienia funkcji doradcy bankowego
 • radykalnie zwiększa szanse pozytywnego przebrnięcia przez proces rekrutacyjny w banku dzięki:
  • współpracy z bankami w określeniu pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika,
  • prowadzeniu wybranych zajęć przez pracowników banków
  • zagwarantowaniu praktyk oraz płatnych staży dla słuchaczy osiągających najlepsze rezultaty
 • Oferuje możliwość wyboru docelowej ścieżki kariery,
 • doradcy klienta indywidualnego ,
 • doradcy klienta biznesowego,
 • menedżera bankowego
 • łączy wiedzę uniwersytecką z praktyką bankową, oferując wszechstronne przygotowanie do pracy zawodowej
 • zapewnia formalne przygotowanie do pracy także w innych niż bank segmentach pośrednictwa finansowego np. ubezpieczeniach, firmach leasingowych, sieciach sprzedaży produktów finansowych

Profil Doradca Klienta został przygotowany dla kandydatów, posiadających aspiracje do podjęcia po raz pierwszy pracy w oddziale bankowym.

Doradca Klienta w placówkach bankowych jest podstawowym stanowiskiem współpracy z klientami indywidualnymi.

Typowa rola takiego stanowiska osoby polega na:

 • kompleksowej obsłudze klientów banku
 • prowadzeniu obsługi transakcyjnej i kasowej
 • pozyskiwaniu nowych Klientów
 • doradztwie i sprzedaży produktów bankowych
 • rozwijaniu oraz utrzymywaniu długotrwałych relacji z klientami banku

Typowe wymagania wobec kandydatów do pracy to:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjackie, I stopnia)
 • wiedza z zakresu finansów oraz usług z zakresu bankowości detalicznej
 • komunikatywność oraz umiejętność budowania relacji interpersonalnych
 • predyspozycje  sprzedażowe
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • kurs kasjerski – mile widziany

 

Program „Bankowość po raz pierwszy”profil Doradca Klienta wypełnia powyższe oczekiwania.

Podejmując naukę w Szkole Bankowej, masz najwyższą szansę, podjęcia pracy w banku.

Program kształcenia obejmuje

Wstęp do bankowości – 44 godziny

Podstawy ekonomii
Makroekonomia w pigułce
Podstawy finansów i rynków finansowych
Podstawy zarządzania
Podstawy bankowości
Bank i jego funkcje
Współczesna bankowość
Kanały dystrybucji usług bankowych

Warsztat bankowca – 54 godziny

Podstawy warsztatowe
Wycena instrumentów finansowych
Zarządzanie wartością klienta
Elementy prawa dla bankowców
Wybrane procesy i produkty w bankowości detalicznej
Przegląd usług bankowych dla firm
Bankowość elektroniczna
Produkty i procesy rozliczeniowe
Zarządzanie placówką bankową

Warsztat doradcy bankowego – 84 godzin

Produkty i procesy bankowe dla klientów indywidualnych
Ocena zdolności kredytowej
Produkty kredytowe
Produkty depozytowe
Techniki obsługi klienta
Procesy sprzedaży w usługach
Techniki sprzedaży
Pakiety biurowe w praktyce

 

RAZEM: 182 godziny

Profil Doradca Biznesowy został przygotowany dla absolwentów kierunków ekonomicznych i prawno – administracyjnych, posiadających aspiracje do podjęcia  pracy w oddziale bankowym.

Doradca Biznesowy w placówkach bankowych jest stanowiskiem współpracy z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą małych rozmiarów.

Typowa rola takiego stanowiska polega na:

 • kompleksowej obsłudze klientów prowadzących działalność gospodarczą
 • prowadzeniu obsługi transakcyjnej i kasowej
 • pozyskiwaniu nowych Klientów
 • doradztwie i sprzedaży produktów bankowych
 • rozwijaniu oraz utrzymywaniu długotrwałych relacji z klientami banku

 

Typowe wymagania wobec kandydatów do pracy to:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze (minimum licencjackie, I stopnia)
 • wiedza z zakresu analiz finansowych oraz usług bankowych dla firm
 • komunikatywność oraz umiejętność budowania relacji interpersonalnych
 • predyspozycje  sprzedażowe
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, w szczególności sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym
 • kurs kasjerski – mile widziany

Nasz Program Bankowość po raz pierwszyprofil Doradca Biznesowy wypełnia powyższe oczekiwania.

Studiując z nami, masz najwyższą szansę, podjęcia pracy w banku!

Program kształcenia obejmuje

Blok 1: Wstęp do bankowości – 46 godzin

Podstawy ekonomii
Makroekonomia w pigułce
Podstawy finansów i rynków finansowych
Podstawy zarządzania
Podstawy bankowości
Bank i jego funkcje
Współczesna bankowość
Kanały dystrybucji usług bankowych

Blok 2: Warsztat bankowca – 48 godzin

Ocena efektywności projektów biznesowych
Zarządzanie placówką bankową
Przegląd usług bankowych
Zarządzanie wartością klienta
Elementy prawa dla bankowców
Bankowość elektroniczna
Produkty i procesy rozliczeniowe

Blok 3: Warsztat doradcy biznesowego – 67 godzin

Pakiety biurowe w praktyce
Procesy sprzedaży w usługach
Techniki sprzedaży
Filozofia kredytowania firm
Produkty kredytowe dla firm
Produkty depozytowe i rozliczeniowe dla firm

Razem: 161 godzin

Profil Menedżer Bankowy został przygotowany dla osób mających doświadczenie w kierowaniu zespołami w innych sektorach niż finanse, zamierzających kontynuować karierę zawodową w usługach finansowych.

Kierowanie placówką bankową lub zespołem w jej ramach wymaga dostosowania wiedzy i kompetencji do specyfiki bankowej.

 

Typowa rola takiego stanowiska polega na:

 • realizacji założonych celów biznesowych: sprzedaży usług bankowych, wyników finansowych, jakości i ciągłości procesów operacyjnych
 • budowaniu i zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • wspieraniu działania podległych pracowników
 • kreowaniu pozytywnego wizerunku banku w środowisku lokalnym

 

Typowe wymagania wobec kandydatów do pracy to:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym, najchętniej w sprzedaży
 • predyspozycje i umiejętności w zakresie coachingu i motywowania zespołów
 • znajomość procedur i produktów bankowych
 • świadomość celów biznesowych oddziału banku
 • odporność na stres

 

Nasz Program Bankowość Po Raz Pierwszyprofil Menedżer Bankowy wypełnia powyższe oczekiwania.

Zapewniamy, że zakres programowy wypełnia również oczekiwania pracodawców innych niż banki, pozwalając zarządzać zespołami np. w firmach leasingowych czy u pośredników finansowych.

Program kształcenia obejmuje:

Blok 1: Wstęp do bankowości – 38 godzin

Podstawy ekonomii
Makroekonomia w pigułce
Podstawy finansów i rynków finansowych
Bank i jego funkcje
Współczesny sektor usług finansowych
Kanały dystrybucji usług bankowych

Blok 2: Warsztat bankowca – 68 godzin

Ocena efektywności projektów biznesowych
Zarządzanie placówką pośrednika finansowego
Zarządzanie wartością klienta
Elementy prawa dla bankowców
Bankowość elektroniczna
Produkty i procesy bankowe. Klient indywidualny
Produkty i procesy bankowe. Klient firmowy
Filozofia kredytowania firm

Blok 3: Warsztat menedżera w usługach finansowych – 71 godzin

Pakiety biurowe w praktyce
Procesy sprzedaży w usługach
Techniki sprzedaży w usługach
Zarządzanie sprzedażą w usługach finansowych
Techniki menedżerskie

Razem: 177 godzin

Każdemu kandydatowi proponujemy badanie kompetencji pozwalające upewnić się, że praca w placówce bankowej jest dobrze dopasowana do predyspozycji osobowościowych. W ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo zatrudnienia słuchaczy w bankach lub u innych pracodawców.