Bankowość ciąg dalszy

Rozwój Twojej kariery w sektorze usług finansowych

Program Bankowość Ciąg Dalszy dedykowany jest dla osób, które posiadają co najmniej roczny staż pracy w instytucjach finansowych oraz łączą swoją dalszą karierę zawodową z sektorem usług finansowych

Zalety programu:

 • rozwija wiedzę i umiejętności niezbędne na ścieżkach rozwoju zawodowego w dwóch profilach: menedżer usług finansowych, oraz doradca klienta zamożnego
 • zwiększa szanse awansu zawodowego w banku ponieważ:
  • współpracujemy z bankami, określając pożądany profil kompetencyjny na wymienionych stanowiskach
  • umożliwia zdobycie wiedzy w krótszym terminie w stosunku do innych pracowników
  • pracownicy banków prowadzą wybrane zajęcia
 • łączy wiedzę uniwersytecką z praktyką bankową, dostarczając wszechstronnego przygotowania, wykraczającego poza ramy jednej instytucji finansowej
 • ma formę studiów podyplomowych, gwarantuje zatem formalne przygotowanie do pracy także w innych niż bank segmentach pośrednictwa finansowego np. ubezpieczeniach, firmach leasingowych, sieciach sprzedaży produktów finansowych

Profil Menedżer usług finansowych został przygotowany dla osób posiadających, co najmniej roczne doświadczenie pracy w usługach finansowych oraz aspiracje awansu na stanowiska menedżerskie.

Kierowanie zespołami ludzkimi w usługach finansowych wymaga:

 • realizacji założonych celów biznesowych: sprzedaży usług finansowych, wyników finansowych, jakości i ciągłości procesów operacyjnych
 • budowania i zarządzaniu zespołem sprzedażowym
 • wspieraniu działania podległych pracowników
 • kreowania pozytywnego wizerunku instytucji finansowej w środowisku lokalnym

Typowe wymagania wobec kandydatów do pracy to:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym, najchętniej w banku lub w sprzedaży
 • predyspozycje i umiejętności w zakresie coachingu i motywowania zespołów
 • znajomość procedur i produktów finansowych
 • świadomość celów biznesowych oddziału instytucji finansowej
 • odporność na stres

Nasz Program Bankowość Ciąg dalszy – profil Menedżer usług finansowych wypełnia powyższe oczekiwania.

Studiując z nami, uzyskujesz szanse przyśpieszenia swego awansu zawodowego .

Zapewniamy, że zakres programowy wypełnia również oczekiwania pracodawców innych niż banki, pozwalając zarządzać zespołami np. w firmach leasingowych czy u pośredników finansowych.

Program kształcenia obejmuje:

Blok 1: Świat finansów dla zaawansowanych – 48 godzin

Makroekonomia
Rynki finansowe
Teoria zarządzania
Bank i jego funkcje
Współczesna bankowość
Kanały dystrybucji usług bankowych

Blok 2: Warsztat doświadczonego bankowca – 48 godzin

Wycena instrumentów finansowych
Teoria zarządzania placówką bankową
Zarządzanie wartością klienta
Elementy prawa dla bankowców
Bankowość elektroniczna
Ocena zdolności kredytowej

Blok 3: Warsztat tematyczny: menedżer usług finansowych – 72 godziny

Pakiety biurowe dla zaawansowanych
Procesy sprzedaży w usługach
Warsztat menedżera usług finansowych
Psychologia w zarządzaniu
Filozofia kredytowania firm

Razem: 168 godzin

Profil Doradca klienta zamożnego został przygotowany dla osób posiadających, co najmniej roczne doświadczenie pracy w usługach finansowych oraz aspiracje rozwoju zawodowego.

Doradca klienta zamożnego, jak zapewne wiesz, wymaga od Ciebie poszerzenia wiedzy o tematykę funkcjonowania rynków finansowych oraz inwestowania pieniędzy. Uważamy za niezbędne dostarczenie Tobie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu, wielu klientów zamożnych zarządza firmami, ważnym jest aby doradca finansowy rozumiał potrzeby takich osób  

Proponujemy Ci przemyślany system przygotowania do pracy na stanowisku Doradca Klienta Zamożnego, który składa się z:

 • Procesów badania Twoich kompetencji. W jego ramach wskażemy Ci Twoje mocne strony oraz obszary do szczególnego rozwoju
 • Studium Podyplomowego obejmującego ok. 150 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i projektowych
 • Pozyskania sieci kontaktów ze środowiskiem menedżerów bankowych

Program kształcenia obejmuje:

Blok 1: Świat finansów dla zaawansowanych – 48 godzin

Makroekonomia
Rynki finansowe
Teoria zarządzania
Bank i jego funkcje
Współczesna bankowość
Kanały dystrybucji usług bankowych

Blok 2: Warsztat doświadczonego bankowca – 48 godzin

Wycena instrumentów finansowych
Teoria zarządzania placówką bankową
Zarządzanie wartością klienta
Elementy prawa dla bankowców
Bankowość elektroniczna
Ocena zdolności kredytowej

 

Blok 3: Warsztat tematyczny: doradca klienta zamożnego – 56 godzin

Pakiety biurowe w praktyce
Procesy sprzedaży w usługach
Techniki sprzedaży
Teoria inwestowania
Aktywa i instrumenty finansowe
Filozofia kredytowania firm

Razem 152 godziny

Każdemu kandydatowi proponujemy badanie kompetencji pozwalające upewnić się, że zaplanowana ścieżka kariery w placówce bankowej jest dobrze dopasowana do predyspozycji osobowościowych. W ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo osiągnięcia zaplanowanych celów zawodowych.